Planta de Tecnología dels Aliments
            
                                                   
                                                                                                                                                                           
                                                                                        
 
 

El nostre equip de professionals e investigadors, així com les mes avançades instal·lacions, ens permet oferir un ampli ventall de serveis; bé sigui mitjançant solucions globals e integrals als nostres clients o bé, proporcionant solucions particulars a necessitats concretes d’assessoria, investigació, desenvolupament o equipament tecnològic.

Els nostres Clients podran beneficiar-se de tots aquells ajuts, crèdits, programes-projecte, subvencions, incentius fiscals i demés que l’Administració Autonòmica i Estatal posa a disposició de les empreses que subcontracten I+D+I als “Centres d’Investigació Reconeguts”, com és el Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments.