Planta de Tecnología dels Aliments
            
                                                   
                                                                                                                                                                           
                                                                                        
 
 

El CERPTA disposa d’una cuba de quallar de 10 L equipada amb sensors òptics de monitoratge de la coagulació de la llet i l'escorreguda de la quallada. 

El sistema permet estimar el temps de tall i l'evolució de la humitat de la quallada després del tall de la mateixa.

Sistema òptic de mesura que permet realitzar determinacions de transmissió i dispersió de llum a diferents angles, passos òptics, longituds d'ona i temperatures.

Sistema òptic de determinació de l'activitat coagulant de qualls comercials (IMCUmL-1). El sistema també permet la monitorització a nivell de laboratori de la coagulació àcida i mixta de la llet.