Planta de Tecnología dels Aliments
            
                                                   
                                                                                                                                                                           
                                                                                        
 
 

El CERPTA es un centre de recerca que a part de treballar amb les tecnologies de conservació convencionals, compta amb noves tecnologies per millorar les característiques nutricionals i sensorials dels aliments.

Una part de la recerca del centre  inclou el disseny i la producció d’aliments funcionals i l’ús de tecnologies que permetin protegir els components bioactius per poder-los afegir als aliments evitant que siguin malmesos pel processos tecnològics de conservació.

Les línies de recerca del CERPTA son:

Control de qualitat i estabilitat dels aliments.

Aplicació de tecnologies tradicionals per a la millora de la qualitat i el valor nutritiu dels aliments processats.

Aplicació de noves tecnologies per a la millora de la seguretat alimentària i característiques nutricionals i organolèptiques.

Microorganismes patògens i d'alteració amb interès higiènic-sanitari en els aliments

Incorporació de sensors de fibra òptica per a la millora del control en el processament d'aliments