Planta de Tecnología dels Aliments
            
                                                   
                                                                                                                                                                           
                                                                                        
 
 

CERPTA un grup d’excel·lència en la R+D+i Nacional

El nostre equip experimentat de professionals e investigadors, així com les més avançades instal·lacions i equips fa que des del CERPTA generem coneixement científic-tecnològic d’excel·lència sistemàticament. La nostra experiència en gestió de projectes i la garantía de qualitat ens permet transferir aquest estoc de coneixement a les empreses del nostre entorn.

Oferim un ampli ventall de serveis, bé mitjançant solucions globals e integrals als nostres clients, o bé proporcionant solucions particulars a les necessitats concretes d’assessoria, investigació e innovació, desenvolupament o equipament tecnològic. La nostra experiència facilita també l’accés al finançament de costos de projectes de R+D, proporcionant interessants avantatges fiscals.

La generació de coneixement de qualitat, i la seva posterior transferència exitosa a les empreses, son la característica diferencial del nostre centre i un dels eixos clau de la nostra competitivitat.

Projectes nacionals competitius

Projectes nacionals amb participació d’empreses

Projectes internacionals