Planta de Tecnología dels Aliments
            
                                                   
                                                                                                                                                                           
                                                                                        
             
  El Centre Especial de Recerca Planta de Tencologia dels Aliments incorpora una àmplia oferta tecnològica lligada a la seguretat alimentària i la millora en el desenvolupament d'aliments.
  Assessoria, planificació, disseny i realització d’estudis amb microorganismes patògens, marcadors o d’alteració, tan en challenge test como de validació de processos tecnològics.
Desenvolupament de sensors òptics pel control de processos en la industria alimentaria.  
  Desenvolupament i assessoria de productes de panificació
Tractament per Ultra Alta Pressió Homogeneïtzació (UHPH)  
  Tractaments d'esterilització de fluids alimentaris mitjançant UHT i envasats asèptics
Determinació de l'activitat coagulant de qualls  
 

Tractament per altes pressions hidrostàtiques (HPH)