Planta de Tecnología dels Aliments
            
                                                   
                                                                                                                                                                           
                                                                                        
 

 

Les nostres línies de treball i investigació es configuren al voltant d’àrees d’especialització en dos àmbits:

1) En relació amb determinades categories i famílies alimentàries

2) Sobre processos i tractaments concrets als que aquests són sotmesos.

És aquest doble enfoc, sobre la matèria prima i les claus de tractament i transformació de la mateixa, en la que es basa la nostra metodologia orientada a produir resultats industrialment rellevants, viables i eficaços.

A part de les tecnologies convencionals, el CERPTA treballa amb tecnologies emergents que permeten conservar els aliments sense alterar les propietats nutricionals i sensorials del producte.

 

 

 

- Productes làctics

- Productes avícoles i derivats

- Liquats vegetals

- Peix i productes de la pesca

- Panificació

- Vinificació

- Aliments funcionals

- Aliments de IV i V gama

- Patògens d’origen alimentari

- Indicadors de processat (microorganismes, enzims…)

- Optimització de processos 
         Traçabilitat
         Control de processos mitjançant sensors òptics
         Millora propietats funcionals (nanoencapsulació)
         Millora de rendiments
         Validació d’equips i processos
         Tractaments tèrmics (UHT/pasteurització)
         Tractaments per altes pressions
         Tractaments per ultra alta pressió homogeneïtzació          Tractament per polsos electromagnètics d’alta          intensitat
         Control de processos mitjançant sensors òptics
- Toxicologia alimentària

- Desenvolupaments de nous productes