Planta de Tecnología dels Aliments
            
                                                   
                                                                                                                                                                           
                                                                                        
 
 

Augment de temperatura

Pasteurització

El CERPTA disposa de dos pasteuritzadors de 200 i 500 L/h, amb desnatadora. A més, d'un equip de pasteurització tubular amb homogeneïtzador d'una etapa amb capacitat de treball de 500 L/h.

També disposem d’un equip pasteuritzador mòbil elèctric amb capacitat de treball de 50 a 200 L/h que pot ser traslladat fins a qualsevol instal·lació.

Esterilització

Disposem d’un esterilitzador UHT indirecte amb intercanviador de calor multitub (UHT GEA FINNAH) de 1000L/h de cabal nominal amb tractaments possibles des de 136ºC a 150ºC i temps de retenció de 2, 4, 6 i 15 segons, acoblat amb un homogeneïtzador de doble etapa (NIRO SOAVI).

Disposem alhora de banys maria i un autoclau de 100L de capacitat.

Disminució de temperatura

Congelació

La línia disposa d'un tanc de N2 líquid i un armari congelador de 2m3 de capacitat, amb sondes de temperatura per estudis de la velocitat de congelació en cada zona del producte.