Planta de Tecnología dels Aliments
            
                                                   
                                                                                                                                                                           
                                                                                        
 
  Laboratori d’anàlisi instrumental

Laboratori amb temperatura controlada, amb tècnics qualificats i equips d'última generació al servei del client: HPLC-UV/VIS, GC-FID,GC_FID-MS, Electroforesis capil·lar, Texturòmetre TA-TX2, Reòmetre ThermoHaake RS1, Colorímetre, Espectrofotòmetre UV-VIS, TGA, DSC, Analitzador NIR d’activitat coagulant-CoAguLab, Optigraph, CINAC, Gelograph, Analitzador de llet ultrasònic-Milkana, Turbiscan, Accelerated Solvent Estractor.

Laboratori d’anàlisi microbiològic 

Laboratori capacitat per treballar amb microorganismes patògens (Nivell P3 de Seguretat ) amb personal qualificat i provist de: cabina de bioseguretat, autoclaus, stomaker, estufes d’incubació, congeladors/neveres, minivides i bactometer

Laboratori d’anàlisi fisicoquímic

El CERPTA disposa de diversos laboratoris on es poden aplicar diferents tècniques per determinar la composició, propietats funcionals i sensorials dels aliments, així com el desenvolupament de fórmules alimentàries com pas previ a l'escala de Planta Pilot.

Aquests laboratoris estan dotats entre d’altres de: Equip Soxhlet per determinar greix, Mufla, Estufes, Ultracentrífugues, Higròmetre, PH-metres, equip ASE per extracció de greix, valorador de clorurs, balances analítiques , granetaris i banys d'ultrasons.