Planta de Tecnología dels Aliments
            
                                                   
                                                                                                                                                                           
                                                                                        
 
 

Des de la constitució del nostre grup l’any 1992, l’experiència acumulada en els camps de docència, recerca, tecnologia e industria, han donat com a fruit nombres publicacions científiques, la publicació de patents, la creació de tres spin-offs, la realització de projectes destacats en diversos àmbits i l’aparició en nombrosos mitjans de comunicació: premsa, radio i televisió.