Planta de Tecnología dels Aliments
            
                                                   
                                                                                                                                                                           
                                                                                        
 
 

Un expert panel de professionals universitaris i professionals en tecnologia alimentària preparen cursos específics per recolzar la formació teòrica i pràctica, adaptats als interessos i objectius específics de les empreses.

Alguns dels cursos realitzats son:

  1. Curs teòric i pràctic de ciència i tecnologia de gelats per l’empresa Eurofragance
  2. Curs teòric i pràctic de ciència i tecnologia de gelats per l’empresa Danone
  3. Curs d’anàlisis físico-químics d’aliments i aigües per tècnics d’I+D de producte de DAMM

 

Anualment també s’organitza el Workshop sobre Mètodes ràpids i automatització en microbiologia alimentària.

Els objectius del workshop són ampliar i difondre els coneixements teòrics i pràctics sobre mètodes innovadors per detectar, comptar, aïllar i caracteritzar ràpidament els microorganismes, i els seus metabòlits habituals en els aliments i l'aigua. Està destinat a directors i tècnics de laboratoris, consultories i indústries agroalimentaris, i d’altres sectors (clínic, farmacèutic, cosmètic, químic, mediambiental, etc.); inspectors veterinaris i altre personal de l’administració; professionals d’empreses de microbiologia; estudiants de grau i postgrau, personal tècnic i professors universitaris; personal d’altres centres de recerca; etc.

Igualment, part dels investigadors adscrits al CERPTA participen en la docència dins els graus de Veterinària i Tecnologia dels Aliments, així com dins programes de tercer cicle (Màster oficial en Recerca en Ciència Animal i dels Aliments i Màster Oficial Interuniversitari de Seguretat Alimentaria) i altres que ho sol·licitin dins de la UAB.

El Pla de Doctorats Industrials és una estratègia del Govern de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les universitats públiques i privades, que té per objectius contribuir a la competitivitat i internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar els estudiants de doctorat en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.

http://www.uab.es/servlet/Satellite/serveis-a-empreses/doctorats-industr...

http://www20.gencat.cat/portal/site/ur/menuitem.56242bafb90cb01d19447c57...