Planta de Tecnología dels Aliments
            
                                                   
                                                                                                                                                                           
                                                                                        
 
 

A través de projectes i convenis amb les empreses, ens dediquem al desenvolupament o millora de productes i processos alimentaris. Gracies a les nostres instal.lacions podem realitzar:

- Proves i anàlisis de laboratori.
- Proves a escala industrial.

La nostra planta pilot està equipada amb equips industrials de petita capacitat, on podem avaluar el procés òptim segons dels especificacions predefinides.

- Validació final

A partir de la producció industrial del procés optimitzat, podem realitzar l’envasat de mostres comercials, avaluant el producte final (característiques físico-químiques, microbiològiques, assaig de vida útil, acceptació sensorial...)

- Assessoria sobre la implantació del procés a les instal·lacions del client.

Dins de cada projecte o conveni realitzem tots els serveis necessaris per controlar la qualitat dels aliments: 

  • Estudis de composició (proteïnes, pèptids, aminoàcids, greixos, carbohidrats, vitamines, minerals...)
  • Estudis de textura (instrumental i sensorial)
  • Estudis de color (instrumental i sensorial)
  • Càlculs de vida útil
  • Determinació de paràmetres físico-químics i microbiològics
  • Estudis de coagulació, etc...